Duurzame zelfbouw op vrije kavel

Op een vrije kavel in de Amsterdamse wijk IJburg (Rieteiland) is deze eengezinswoning ontworpen.

Inspiratie wordt gevonden in de Scandinavische architectuur, waarin een duidelijke relatie met de omgeving
wordt gezocht. Materialen voegen zich bijvoorbeeld naar de bomenrijke omgeving. Het ontwerp van de gevel
houdt duidelijk rekening met specifieke uitzichten of bomen in de nabijheid van het woonhuis. Terrassen en
vlonders maken zoveel mogelijk onderdeel uit van het bouwvolume en laten de groene omgeving in haar
waarde.

 

kleur en materiaal (duurzaam bouwen)

De toegepaste gevelmaterialen zijn keramische dakpannen en hout. De kopgevels hebben een raamwerk houten balken en glas.
zonder onnatuurlijke bewerkingsprocessen die het uiterlijk wezenlijk doen veranderen en in terughoudende
kleuren. Witte stuc mag worden toegepast, mits minder dan 25% van het totale geveloppervlak.
Voor het materiaal van het dakvlak is gekozen voor keramische dakpannen en hout.

Kernwoorden zijn robuust, ruig en mooi verouderend materiaalgebruik. Voor architectuur en
gebruik van kleur en materiaal wordt verder aangesloten bij bovenstaande uitgangspunten voor de woningen op
het Rieteiland Oost. Voor dakvlakken zijn ook andere dan de genoemde materialen mogelijk mits in
terughoudende kleuren. Voor bij elkaar horende bebouwing is eenheid in materiaal en kleurgebruik wenselijk

De beslissing over de uitvoering en kleur, is voor de opdrachtgever eenvoudiger gemaakt met behulp van een eenvoudige maquette.
Deze woning op een vrije kavel in IJburg wordt voorzien van een opbouw in hout skeletbouw.

 

villaijburgdetail
villaijburgoverzicht
zelfbouwIJburg