Hoe krijg ik een bouwvergunning?                                     

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen is meestal een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.

Voor het verbouwen van een utiliteitsbouwwerk is altijd een vergunning nodig.
U kunt deze, of meerdere toestemmingen die u nodig heeft, in één keer aanvragen met de omgevingsvergunning.

Voor sommige bouwwerken of verbouwingen heeft u geen vergunning nodig, bijvoorbeeld voor een kleine dakkapel achterop uw woning.

Vanaf 1 oktober 2010 is de wet WABO van toepassing.
Vanaf deze datum kan uw bouwaanvraag digitaal worden ingediend.
Wanneer u via het landelijke Omgevingsloket Online (OLO) een omgevingsvergunning  aanvraagt, wordt u door een vraagboom geleid.
Op basis van de antwoorden die u geeft, stelt het systeem een op uw situatie toegesneden aanvraagformulier samen.
Naast het aanvraagformulier gebruiksvergunning of gebruiksmelding heeft u een plattegrond en tekeningen nodig.

Vergunningsvrij bouwen?       

We moeten meer gaan bouwen. Althans, dat lijkt de insteek van de nieuwe maatregelen die per 1 november 2014 moeten gaan gelden. “Bedrijven en bewoners krijgen meer ruimte voor innovatie en eigen initiatief door de regels eenvoudiger te maken of te versoepelen,” aldus Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De nieuwe regels moeten er voor zorgen dat er meer aan- of uitgebouwd kan worden, of bijgebouwen geplaatst kunnen worden. zie ook http://www.vergunningsvrijbouwen.com/

 

Onze werkzaamheden bestaan uit:

 • Inventariseren van uw wensen
 • Onderzoek bouwarchief (indien nodig)
 • Bestaande en nieuwe situatie tekenen
 • Detaillering uitwerken
 • Constructie berekening
 • Daglicht en ventilatie berekening (indien nodig)
 • Online bouwaanvraag indienen
 • Begeleiding van de aanvraag procedure

 

Meerdere vergunningen:     

 • Splitsingsvergunning
 • Gebruiksvergunning
 • Sloopvergunning
 • Samenvoeging, onttrekking en omzetting van woonruimte
 • Legalisatie