Met tekeningen van de gevel, doorsneden, contouren, een maquette of een 3D-presentatie wordt globaal duidelijk gemaakt hoe het object er uit zal gaan zien.
De te gebruiken materialen worden aangegeven en er wordt een globale kostenraming gemaakt.
Dit schetsmatige ontwerp mag natuurlijk zeer kritisch worden beoordeeld door de opdrachtgever.