Met het DO in de hand wordt een bouwvergunning (omgevingsvergunning) bij de gemeente aangevraagd. Wij beschikken over de expertise en ervaring om discussies met de afdeling Bouwtoezicht op efficiënte wijze aan te gaan. Bij de bouwvoorbereiding hoort ook het maken van het bestek (de detailtekeningen). Op basis van dit document zullen aannemers hun offerte uitbrengen.

Bouwkundig Tekenbureau Blank verzorgt alle benodigde stukken die nodig zijn voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Ook verzorgen we het overleg met andere betrokken partijen zoals een constructeur en zorgen voor afstemming in het bouwkundig tekenwerk.Voor de bouwaanvraag van een reguliere woning zijn de onderstaande gegevens nodig:

 • Plattegronden, schaal 1:10
 • Gevelaanzichten, schaal 1:100
 • Schematisch overzicht van fundering en riolering, schaal 1:100
 • Overzicht van alle vloeren en verloop van riolering en ventilatiekanalen, schaal 1:100
 • Dakplan, schaal 1:100
 • Principe doorsneden, schaal 1:100
 • Principedetails, schaal 1:10
 • Situatie tekening, schaal 1:1000
 • Gebruikte materialen en kleuren in de gevels
 • Ruimtebenamingen en gebruiksfuncties volgens bouwbesluit
 • Gebruiksoppervlakte, verblijfsgebieden en verblijfsruimten volgens bouwbesluit
 • Ventilatievoorzieningen
 • Benodigde berekeningen zoals Energie Prestatie, daglichttoetreding en ventilatievoorzieningen
 • Constructieve berekeningen
 • Sonderingen (onderzoek naar de draagkracht van de bodem)
 • Bodemonderzoek (onderzoek naar mogelijke vervuiling van de bodem)
 • Asbest inventarisatie (alleen als er een sloopvergunning moet worden aangevraagd)