Veiligheid voor uw medewerkers en uw gasten

Om de veiligheid van uzelf, uw medewerkers en uw gasten te zekeren is het noodzakelijk dat u over een ontruimingsplattegrond beschikt. 
Iedereen moet veilig en snel de bedrijfshal, de winkel, de school, het gemeentehuis, of het kantoor kunnen verlaten.
Er wordt gewekt volgens de nieuwste normen.

 

Wat is een ontruimingsplattegrond? vluchtplattegrond

Bij calamiteiten zoals brand is het zaak zo snel mogelijk het bedrijfspand te verlaten. Uw locatie wordt geanalyseerd waarna een duidelijke ontruimingsplattegrond wordt gemaakt.
Indien gewenst zorgen wij er tevens voor dat deze op strategische punten in uw gebouw komt te hangen.
Zo kan er geen twijfel meer bestaan over de te volgen vluchtroute. Wij tekenen uw evacuatieplattegrond


Normen en richtlijnen voor ontruimingsplattegronden

Aan ontruimingsplattegronden worden eisen gesteld. 
Er bestaan in Nederland duidelijke afspraken en richtlijnen over ontruimingsplattegronden.
Zo dient een evacuatieplattegrond vooraf bepaalde, eenvoudig te herkennen symbolen te bevatten.
Uw ontruimingsplattegrond voldoet aan de zogeheten NEN 1414-norm. 

 

NEN 8112

Deze norm helpt u bij het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen.
In het ontruimingsplan worden onderlinge afspraken vastgelegd.
Verantwoordelijkheden en taken van hulpverlenende functionarissen worden nauwkeurig beschreven.

 

NEN 1414

Hierin wordt de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op o.a. ontruimingsplattegronden beschreven.
Deze norm geldt voor plattegronden van gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken.
Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze plattegronden.

 

NEN 3011

Deze norm geeft het voorbeeld voor de veiligheidstekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte, geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. 
Van elk veiligheidsteken wordt aangegeven welke grafische symbolen het moet bevatten en welke vorm en kleur moeten worden gebruikt, zoals voorgeschreven in ISO 3864-1.

 

NEN 6088

Deze norm werd i.v.m. Europese wetgeving samengevoegd met de NEN 3011 en stelde producteisen met bijbehorende bepalingsmethoden voor de vluchtweg aanduiding.

 

NEN-EN ISO 7010

De wereldwijde norm voor veiligheidssymbolen - waarop de huidige gangbare NEN-normen waar nodig op zijn aangepast.