In deze fase wordt het voorlopig ontwerp (VO) verder uitgewerkt.
Alle met u besproken wijzigingen worden erin verwerkt.
Hiermee krijgt u dus te zien hoe het object er daadwerkelijk uit zal komen te zien en alles heeft nu een definitief karakter.

Om het uiterlijk te verduidelijken wordt vaak een model gemaakt.

Alle constructieve onderdelen worden gedimensioneerd en hun positie in het gebouw wordt op tekening vastgelegd.
Op basis van het DO worden de wettelijk verplichte berekeningen uitgevoerd over onder meer daglichttoetreding, ventilatie en energieprestatie.