Wat is het:

Een bouwtekening is een technische tekening van een bouwwerk of gebouw.
Er bestaan verschillende soorten bouwtekeningen, zoals:

 • ontwerptekeningen
 • bestektekeningen
 • werktekeningen
 • detailtekeningen
 • constructietekeningen
 • installatietekeningen.

In de rechter onderhoek van de bouwtekening bevindt zich een stempel of onder hoek.

 

Wat staat er op:

Daarin staat altijd de volgende informatie:

 • projectnaam; omschrijving van wat er op tekening staat:
 • plattegrond;
 • gevel;
 • doorsnede;
 • herkomst van de tekening (bureau, bedrijf, instelling);
 • het tekening nummer;
 • projectnummer;
 • de schaal;
 • formaat van de tekening;
 • naam of initialen van de tekenaar;
 • de datum;
 • de status:
  • concept; 
  • ter goedkeuring;
  • voorlopig;
  • definitief;
 • de fase:
  • voorlopig ontwerp (VO);
  • definitief ontwerp (DO);
  • vergunningsaanvraag;
  • bestek;
  • werktekening;
  • revisie;

Overige eisen aan de plattegrond en tekeningen:

 • De situatietekening is voorzien van een noord pijl
 • De situatietekening heeft een schaal van 1:1000 of groter
 • De plattegronden van gebouwen met een brutovloeroppervlakte van minder dan 10.000 m2 hebben een schaal van 1: 100 of meer.
 • De plattegronden van gebouwen met een brutovloeroppervlakte van 10.000 m2 of meer, hebben een schaal van 1:200 of meer