berekening daglichttoetreding:

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld met betrekking tot daglichttoetreding in afdeling 3.11 (daglicht).

Voor woningen en woongebouwen moet de equivalente daglichtoppervlakte, bepaald volgens NEN 2057, ten minste gelijk zijn aan 10% van de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied.

Daarnaast moet per verblijfsruimte voldaan worden aan minimaal 0,5 m2 equivalente daglichtoppervlakte.

Voor kantoren gelden minimumeisen van 2,5% en 0,5 m² en de eis dat naar buiten gekeken moet kunnen worden.

Het Bouwbesluit stelt aan alle daglichtopeningen dezelfde eis, ongeacht de ruimte die erachter ligt.