Zon een probleem?

Een veel voorkomend probleem bij projectontwikkeling is het overtuigen van omwonenden als het gaat om schaduwvorming door nieuwbouw en of verbouw.
Zeker bij gebouwen met een bepaalde nok hoogte en bebouwing op de maximaal toelaatbare afstand tot de perceelgrens roept dit vaak vragen op bij omwonenden.
Al in een vroeg stadium van het project is het belangrijk om te weten of de bebouwde omgeving hiervan hinder kan ondervinden.
De bezonningsstudie is tevens een uitstekend handvat om het ontwerp verder te optimaliseren. 

 

Studie:                                                 

Met een bezonningsstudie is aan te tonen wat de schaduwvorming op ieder gewenste tijdstip, dag, maand van een jaar tot gevolg heeft.
Van het gebouwontwerp wordt een 3-D model getekend.
Middels software wordt berekend wat de schaduwvorm, -lengte en -grootte is van het beoordeelde object in zijn omgeving.
De resultaten worden weergegeven in overzichtelijke tekeningen, waarbij direct duidelijk is wat de impact is van de nieuwbouw en of verbouw op haar omgeving.


bezonningsstudie