Constructieve gegevens, omgevingsvergunning

Volgens de Regeling omgevingsrecht moeten constructieve gegevens (tekeningen en berekeningen) uiterlijk drie weken voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden worden ingediend bij de gemeente. De aanvrager van een omgevingsvergunning moet hiervoor goedgekeurde constructieve gegevens aan de gemeente overleggen. Er kan pas met de bouw gestart worden zodra het goedgekeurde exemplaar en het meldingsformulier ‘start bouw’ bij de gemeente aanwezig zijn.

 

http://www.tekenbureaublank.nl/attachments/File/berekening.JPG